Dermatologija

Negovana i zdrava koža

Tretmani i usluge

Lekar specijalista dermatologije obavlja dermatološki pregled koji obuhvata pregled kože i sluzokože celog tela, noktiju i kose.

Dermoskopija je neinvazivni medicinski pregled kojim se dijagnostikuju i prate promene na koži.

Radiotalasna terapija je napredna, neinvazivna procedura koja koristi radiotalase za uklanjanje benignih promena na koži.

X